Get a site

Kambal-tuko ang bansag sa magkapatid na Tony at Johnny Cabanlig, parehong nasa mahigit 30 anyos. Dahil sa kakaibang porma ng kanilang katawan na magkadikit at tila hindi na mapaghiwalay, madalas silang nagiging tampulan ng tukso sa kanilang lugar sa Pampanga.

Ayon sa mga pag-aaral, isang pares sa 50,000 hanggang 100,000 na sanggol ang ipinanganganak na conjoined twins, o mga kambal na magkadikit ang isa o ilang parte ng katawan. At sa mga sanggol na may ganitong sitwasyon, 25 porsyento lang ang kadalasang nakaliligtas. Kaya naman maituturing nang mapalad sina Tony at Johnny dahil nagkaroon sila ng pagkakataong mabuhay sa kabila ng kanilang kalagayan.

Ngunit gaano kaya kahirap ang magkaroon ng isa pang kasalo sa iyong katawan?

2014_02_12_14_30_08

Kambal-tuko: Ang magkasamang pagharap sa buhay ng isang conjoined twins
Tagged on:             

Social Media

RSS
Facebook
Facebook
INSTAGRAM
YOUTUBE
Pinterest
Pinterest
Google+
Google+
http://worldviral.altervista.org/kambal-tuko-ang-magkasamang-pagharap-sa-buhay-ng-isang-conjoined-twins/
Follow by Email